Měření Energií - Primární vodič v mm - 2 x 50 x 10