Měření Energií - Primární vodič v mm - 2 x 40 x 10