Měření Energií - Primární vodič v mm - 2 x 30 x 10