Aplikace MRG - Hloubka v mm - 385

MRG 512-PRO PQ Flex měří harmonické až do 63. harmonické, stejně jako blikání a krátkodobá přerušení. Aplikace MRG 512-PRO PQ Flex jsou např. vysoce kvalitní síťové analýzy na úrovni třídy A (IEC 61000-4-30), ověřování přesnosti zařízení a mnoho dalších. Software pro vizualizaci mřížky GridVis®-Basic je k dispozici ke stažení zdarma. Díky tříhodinové vyrovnávací paměti UPS nevznikají žádné mezery v měření v případě výpadku napájení. Kromě toho má zařízení funkci PLC.

MRG 96RM-E RCM Flex měří harmonické až do 40. harmonické. Možné aplikace jsou např. analýza elektrických poruch v případě problémů se sítí, kvalitní srovnávací měření elektroměrů a elektroměrů nebo snímání reziduálních proudů přes externí proudové transformátory. GridVis®-Basic je zde také k dispozici zdarma.