Měření Energií - Hloubka v mm - 26

Měření na všech úrovních

Pro komplexní přehled je třeba shromažďovat energetická data na všech úrovních. Kromě toho je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že inteligentní energetické distribuční sítě vyžadují výkonnější měřicí techniku ​​než konvenční systémy.

Klíčem k úspěšné realizaci energetického přechodu a jeho mnoha výzev je komplexní přehled sítí. K tomu je třeba shromažďovat energetická data na všech úrovních 

Jak výkonná musí být potřebná měřicí technika, závisí na požadavcích. Například inteligentní energetické distribuční sítě vyžadují výkonnější měřicí technologii než konvenční systémy. Roli hraje i úroveň měření. Například měřicí technika v trafostanici musí splňovat jiné požadavky a úkoly než měřicí technika v rozvodně.

Janitza nabízí přizpůsobená, škálovatelná řešení s vysoce kvalitní technologií pro tyto aplikace. Sběr energetických dat na všech úrovních přináší řadu výhod.

  • Rychlejší analýza závad
  • Solidní základ pro plánování sítě
  • Datová základna pro automatizační a řídicí zařízení
  • Zvýšená dostupnost: Snížení prostojů
  • Snížení přenosových, distribučních a netechnických ztrát
  • Řízení distribuované výroby energie (např. fotovoltaika, vodní elektrárny atd.)
  • Regulace napětí v rozvodnách
  • Soulad s regulačními a tarifními požadavky (povinnost dokumentace)
  • Sledování kvality elektrické energie (např. podle EN 50160)
  • Řízená integrace nových technologií (např. elektromobily, skladování energie)