Měření Energií - Primární vodič v mm - 27 x 46 x 23