Měřicí přístroje RCM - Výška v mm - 145

Nepřetržité monitorování může detekovat zbytkové proudy v rané fázi a zabránit poškození systému, včetně prostojů ve výrobě. Rozhodujícím faktorem je zde detekovat obvykle plíživé zvýšení reziduálních proudů dříve, než pojistky vybaví proudové chrániče nebo dojde k přerušení přenosu/produkce dat. Vhodné měření RCM navíc monitoruje zátěže a kabelové instalace na zbytkové proudy a nabízí alternativu k měření izolace na pevných elektrických instalacích (viz IEC 60364-6:2016). To může obejít odstávky instalací s vysokou dostupností a výrazně snížit náklady na testování. Kromě toho existují další výhody, jako je preventivní protipožární ochrana a detekce bludných zpětných proudů, které způsobují problémy s EMC.

Pro tento úkol je ideální měřicí přístroj RCM 202-AB. Dokáže detekovat, analyzovat a monitorovat reziduální proudy typu A, B a B+. Vyhodnocení zahrnuje všechny typy reziduálních proudů s přidruženou frekvenční analýzou. Individuálně lze zobrazit například 50Hz, čistý stejnosměrný proud nebo vysokofrekvenční zbytkové proudy v rozsahu 20 kHz. Tím je poměrně rychle patrný typ závady a uživatel ví, kde hledat.

RCM 202-AB lze kombinovat s běžnými diferenčními transformátory proudu Janitza a umožňuje měření Tyb B+ i s oddělitelnými transformátory. Díky širokému frekvenčnímu rozsahu a patentované metodě měření lze transformátory flexibilně používat. S těmito výkonnostními vlastnostmi je RCM 202-AB prvním zařízením RCM typu B+ pro dodatečnou montáž ve stávajících instalacích. Dokonale se hodí pro instalace s vysokou dostupností, kde odstávky nejsou možné a musí být zajištěna dobrá EMC, jako jsou datová centra, nemocnice, výrobní zařízení nebo logistická centra.