Velké množství výrobků skladem
Nejlepší ceny pro vaše projekty
Technická podpora po telefonu
Odborné návrhy technických řešení

Služby a servis

Služby v energetice

Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost pomocí integrovaného a inovativního řešení správy energetických dat podle ISO 50001. Naše produkty a řešení jsou přizpůsobeny každému odvětví a jeho požadavkům a pomáhají ušetřit tolik energie, že se samy amortizují v krátké době.

Elektrická energie je drahocenná komodita. Pro zajištění lepší dostupnosti energie jsou zapotřebí řešení pro zvýšení kvality energie, optimalizaci kvalitní dodávky a snížení výpadků proudu. Nároky na spolehlivost napájení a kvalitu sítě jsou velmi vysoké. Software pro měření a vizualizaci sítě Janitza GridVis poskytuje základ pro efektivní, výkonný a spolehlivý energetický management.

Automatizace

ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Základem pro energetický management v souladu s normami je ISO 50001 a související normy, například ISO 50006. Vyžadují neustálý proces zlepšování a poskytují pokyny a specifikace pro implementaci. Kromě toho definují například klíčové údaje, které je třeba shromažďovat pro monitorování opatření a pro certifikaci. 

Pro správnou implementaci požadavků norem a posouzení vývoje spotřeby energie je nezbytný sběr energetických dat. 

Efektivní hospodaření s energií je pro firmy zásadní. Pomáhá snižovat náklady na energii, optimalizovat využití zdrojů a poskytuje přehled o spotřebě energie a procesech. Kromě toho pomáhá s dodržováním právních předpisů a poskytuje přístup k možnostem financování. 

Řádné hospodaření s energií vám pomáhá zůstat konkurenceschopní, snižovat náklady a zároveň chránit životní prostředí. 

Výroba rozvaděčů

Jednou z našich hlavních činností je výroba domovních a elektroměrových rozvaděčů NN a řízení technologií a dalších průmyslových rozvodných zařízení. Elektroměrové rozvaděče dodáváme připravené k instalaci, osazené jističi. U domovních rozvaděčů nabízíme možnost nakonfigurovat si rozvaděč dle vlastních požadavků a potřeb.Zákazník je u nás na prvním místě. S námi získáte garanci spokojenosti. Vše bez starostí. Cíle: férové jednání, spokojení zákazníci, kvalita na prvním místě a bez starostí.

Doprava do 24 hodin
Doprava do 24 hodin
Nejlepší ceny na trhu
Nejlepší ceny na trhu
Prodloužená záruka
Prodloužená záruka
Technická podpora
Technická podpora

Recenze od zákazníků

Energetický management a monitoring kvality energie

ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Základem pro energetický management v souladu s normami je ISO 50001 a související normy, například ISO 50006. Vyžadují neustálý proces zlepšování a poskytují pokyny a specifikace pro implementaci. Kromě toho definují například klíčové údaje, které je třeba shromažďovat pro monitorování opatření a pro certifikaci. 

Pro správnou implementaci požadavků norem a posouzení vývoje spotřeby energie je nezbytný sběr energetických dat. 

Efektivní hospodaření s energií je pro firmy zásadní. Pomáhá snižovat náklady na energii, optimalizovat využití zdrojů a poskytuje přehled o spotřebě energie a procesech. Kromě toho pomáhá s dodržováním právních předpisů a poskytuje přístup k možnostem financování. 

Řádné hospodaření s energií vám pomáhá zůstat konkurenceschopní, snižovat náklady a zároveň chránit životní prostředí. 

SBĚR ENERGETICKÝCH DAT JAKO ZÁKLAD

Moderní provozní řízení energie je založeno na zaznamenaných energetických údajích a klíčových údajích (např. KPI a EnPI). Jsou základem pro všechna další opatření a umožňují vyhodnocení přijatých opatření a systému hospodaření s energií. 

Bez ohledu na to, zda se má energetický management provádět v průmyslu nebo v budovách, musí být energetická data podrobně evidována na několika úrovních. Použitá měřicí technika musí být přizpůsobena danému úkolu a zaznamenávat všechny požadované naměřené hodnoty. Zejména v průmyslovém energetickém managementu nabízejí měřící přístroje, které zaznamenávají více zásuvek současně, dobrou možnost pro získání přesného přehledu úsporným způsobem.

HODNOCENÍ A DOKUMENTACE

GridVis® můžete vyhodnocovat svá energetická data a vypočítat klíčové hodnoty . Možnosti vizualizace toků energie, spotřeby a vývoje za zvolené časové období poskytují rychlý přehled a pomáhají určit úspěšnost jednotlivých opatření. GridVis ® je certifikován podle ISO 50001. 

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ ZVYŠUJÍ FLEXIBILITU

Ve společnosti Janitza získáte správný hardware a software pro váš systém řízení energie. Spolehlivá zařízení pro měření energie a software pro vizualizaci sítě GridVis vám umožní rychle a snadno přizpůsobit váš systém Bez ohledu na to , zda vaše společnost roste, potřebujete ještě přesnější naměřená data nebo je třeba splnit nové požadavky. S dokonale sladěnými komponenty jste dobře připraveni.

Získejte kontrolu nad spotřebou energie

Získání dobrého přehledu o vaší spotřebě energie je rozhodujícím faktorem úspěchu. K dosažení transparentnosti však sběr dat na podavači nestačí. Místo toho je třeba shromažďovat a analyzovat energetická data napříč všemi divizemi společnosti a úrovněmi sítě. To umožňuje podnikům monitorovat spotřebu a odhalovat zdroje rušení a plýtvání energií.

Hlavní stránka, Užitečné informace

Janitza kompaktní univerzální měřicí přístroje

Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost

Široká paleta výrobků UMG umožňuje výběr vhodného přístroje pro sledování a řízení odběru elektrické energie tak, aby odpovídal specifickým požadavkům odběrného místa. Samozřejmostí je množství logických funkcí a uživatelských nastavení.

Zobrazit další

Často kladené dotazy

Analyzátor elektrické energie třídy A měří metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Analyzátory této třídy se používají všude tam, kde jsou nezbytná velice přesná měření, například k ověření souladu s normami EN 50160, EN 61000-4-7 a EN 61000-4-15. Měří-li dva přístroje třídy A stejné signály napětí a proudů, musejí naměřené hodnoty obou přístrojů ve stejný čas odpovídat stanovené nejistoně měření. 

Zobrazit další